O nás

Spolek „Do lesa“

Jsme banda lidí, kteří mají rádi les, mají rádi děti a jsou rádi spolu.

… a někteří z nás by to řekli takto:
Les je nám místem, v němž je možno šetrně přežít, aniž bychom po sobě zanechali ekologickou či jakoukoliv jinou stopu. Místem, v němž je možno zažít harmonii lesního společenství. Vstupujeme s dětmi do lesa s vděčností, pokorou a nadějí, že naše společenství lidské může být na chvíli součástí této harmonie a že si jí můžeme kousek odnést s sebou domů.

Naše poslání

Naším posláním je udělat z tlupy masňáků (městských lidí) bytosti alespoň trochu citlivé k přírodě.

… a někteří z nás by to definovali takto:
Předávat dětem to, co víme o udržitelném životě :

 • zodpovědný přístup k jakékoliv spotřebě - využití starších věcí a místní produkce, bezobalové hospodaření, hledání šetrných řešení a zdrojů
 • soustředění na zvyšování příjmů přesouvat na soustředění na snižování výdajů
 • osobní přístup - tak jako mají v rámci naší planety své zastoupení i lidé s různými problémy a handicapy - tvoříme určitý „mikrosvět“, v němž má své místo každý. Nehledáme dokonalé lidi, ale dokonalé využití každého neopakovatelného lidského potenciálu.
 • Naším posláním je provázet děti, mladé lidi i sami sebe navzájem tak, abychom mohli ve společnosti zahlceném nadmírou možností nalézt své místo k ohleduplnému žití v samostatnosti a spokojenosti.

   

   

   

  Naše skupinka nadšenců pořádá letní tábor již od studentských let. Pracovali jsme jako dobrovolníci pro Domeček Trhové Sviny církve československé husitské. Po výměně tamního vedení a drobných neshodách ohledně financování jsme se rozešli a osamostatnili. Pořádali jsme tábory pod neziskovou organizací Kamínky. Nakonec jsme v roce 2019 založili vlastní neziskovou organizaci Do Lesa. Čistě proto, aby pořádání tábora bylo oddělené od jakékoli jiné činnosti.

   

  Složení týmu se během let drobně proměňuje. V současnosti spolupracujeme ve složení s nejzasloužilejšími členy :

  Anička (Kuchařka),
  Irena (zdravotník),
  Martin „Šerif“ (hlavní vedoucí),
  Michal (oddílový vedoucí)

  Do týmu přibyli časem „odchovanci“, kteří táborem prošli už jako děti:

  Mariánka (oddílová vedoucí)
  Lída (oddílová vedoucí)
  Vojta (oddílová vedoucí)
  Filip (programový vedoucí)
  Darja (oddílová vedoucí)
  Eliška (oddílová vedoucí)


  Vojta s Filipem přivedli Barču. (oddílová vedoucí)
  Letos přibyl Tomáš. (oddílový vedoucí) a Vašek (zásobování)

  Nejmladšími „odchovanci“ s titulem Pomocníci na všechno jsou a snad s námi dlouho zůstanou:

  Lucie „Rybana“
  David
  Ondra
  .