Lapák

Lapák je trampská osada založená v roce 2000. Od roku 2010 je osada nevyužívaná a pustne.

 

O d roku 2003 pořádáme tábory v přírodě pro děti. Za tu dobu se nám podařilo vytvořit velmi stabilní tým, ve kterém sdílíme mnoho zážitků, užíváme si velmi dobrých vztahů, ale postrádáme stabilní základnu. Základnu, na které bychom mohli pořádat tábory, které by uspokojovaly naší potřebu budovat místo k přežití v přírodě podle našich představ. Místo, kde bychom provozovali naší lesní ekovýchovu - učili sebe i děti využívat přírodní zdroje vody i energie, pracovat se dřevem, vařit na ohni, pozorovat život v lese a pěstovat lidské vztahy v podmínkách, kde se dobrovolně vzdáváme mnohých vymožeností civilizace a konzumu.

 

V roce 2019 jsme se rozhodli opuštěnou osadu vzkřísit a využít ji k našemu záměru práce s dětmi, převážně pak těmi odrostlými, kterým bychom i po absolvování základní školy rádi nabídli prázdninovou alternativu dětského tábora v přírodě. S dětmi, které prošly našimi tábory, stávají se z nich mladí dospělí, přirostly nám k srdci, máme je rádi, jsme z nich nadšení a rozhodně se s nimi nechceme rozloučit. Navíc jsou nadějí pro pokračování práce, která nám dává smysl a snad i pomáhá věřit ve smysl celého našeho života.

 

C elé to začne 26. září 2019. Hledáme spřízněné táborníky, kteří pomohou původní rozpadlou osadu rozebrat, odklidit a vybudovat novou. Bude to hodně práce a očekávejte mnohé překážky, ale přesto přijeďte. Poznáte uspokojení ze sdílení smysluplného záměru a obyčejné společné lidské práce. Poznáte její terapeutické účinky na naše duše tolik trápené všudypřítomnou nesmyslností mnohého lidského počínání.

Zajištěno:

  • - jídlo, voda k pití i základní hygieně
  • - práce i večerní zábava (hry, sdílení zážitků, kytara…)
  • - oheň k zahřátí, sušení, potěšení
  • - zdravotní péče, vzájemná pomoc, solidarita, stará i nová přátelství

Nezajišťujeme:

  • - bydlení: osadní bouda zatím není obyvatelná - nutno vzít vlastní stan, domluvit sdílení stanu s kamarády, nebo nás kontaktovat a domluvit individuálně
  • - významnější přístřeší ani teplo – nutno se teple a deštivzdorně obléknout
  • - denní program pro děti – denní zábavou nám bude práce přiměřená věku i schopnostem jednotlivých účastníků. Počítáme se spodní věkovou hranicí dětí cca 14 let a jejich účast je žádoucí, avšak prostor pro hry bude vymezen na 1-2 hodiny denně a potom až večer

Doprava

  • - autem
  • - spolujízdou
  • - vlakem

 

Čím můžete přispět:

Nemůžete-li přijet, můžete přispět materiálem z našeho „harampádního seznamu“ - možná vám pomůže zbavit se něčeho, co už doma či ve firmě nepotřebujete, ale je vám líto to vyhodit. No a nakonec budeme vděční i za peněžní příspěvky, díky kterým nám umožníte nakoupit materiál nebo harampádí, které se recyklované sehnat nepodaří. „Harampádní seznam“